"Yukarıda Allah var!" ifadesini kullanmak sakıncalı mıdır ?

Dine

Özel Üye
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Bu sözü "gökte Allah var", "üstümüzde Allah var" şeklinde söyleyenler de vardır Fakat Allah yerde ve gökte aranmaz, O her yerdedir Çünkü Allah’ın olmadığı hiçbir yer yoktur O’na bir mekân ve yer isnat etmek söz konusu olamaz Böyle bir şeyin olması da mümkün değildir

Bu konunun genişçe açıklamasına geçmeden önce, halk arasında bu sözler nerede ve nasıl kullanılıyor, ona bir bakalım

Öncelikle bazı insanlar sözlerine kuvvet vermek, inandırıcılıklarını pekiştirmek için bu sözleri söylüyorlar Çok kere de ağızlarından çıkan sözün nereye vardığını bile düşünmüyorlar "Yukarıda Allah var, ne yalan söyleyeyim" gibi ifadeyle; sözlerinde yalan söylemekden Allah' ın bilgisi olacağından korktuğu, o yüzden yalan söylemediği manası anlaşılmaktadır

Allah’a imanında en ufak bir şüphesi olmayan bazı insanlar da çok kere farkına varmadan bu sözü söyleyebiliyorlar Bu kategoriye girenlerin niyetlerinde Allah'ı belli bir mekân içinde düşünmeleri söz konusu olmadığından imanlarına bir zararı yoktur Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi "Bazen kelam küfür görünür, fakat sahibi kâfir olamaz" (Lem’alar, 28 Lem’a, 7 Nükte)

Çünkü buna benzer bir olay Peygamberimizin zamanında da yaşanmıştır

Savaşta esir düşmüş bir cariye Peygamberimizin huzuruna getirilir Peygamberimiz ona "Allah nerededir?" diye sorar
Cariye de "Göktedir" cevabını verir
"Ben kimim?" diye sorduğunda da cariye:
"Sen Allah’ın Resulüsün" şeklinde cevaplar
Resulullah (asm), cariyenin efendisine, "Onu azat et (özgürlüğüne kavuştur), çünkü o, bir mü’minedir" buyurur (Müslim, Mesâcid 33)Zaten toplumumuzda bu çeşit sözleri söyleyenlere baktığımızda, onların belli bir dinî eğitimlerinin ve dinî yaşantılarının olmadığını görürüz Onların nazarında Allah yukarıda olursa yücedir ve münezzehtir

Mekân ve yer, maddî bir varlık için söz konusudur Mekânı ve maddeyi yaratan ve bir ismi de Nur olan Allah hakkında böyle bir şeyin düşünülmesi mümkün değildir Kaldı ki, varlıklar içinde bile, mekânla sınırlı olmayanlar çoktur Bunun en yakın misali kendi ruhumuzdur

Organlarımızın yerleri, mekânları vardır Bunun için ki, "Midemiz nerededir?" veya "Böbreğimiz nerededir?" gibi sorular sorulabilir Fakat ruhumuz ve duygularımız hakkında bu tip sorular sorulamaz Mesela, "Ruhumuz nerededir; aklımız nerede oturur; sevginin, korkunun mekânları nerelerdir?" şeklinde sorular sorulmaz Çünkü cevabı yoktur

İnsan, maddi olan ve mekânla bağlı bulunan bedenini ölçü almak yerine, mekândan bir derece bağımsız olan, ruhlar âlemini, melekleri ve yer çekimi, suyun kaldırması gibi tabiatta var olan kanunları düşünecek olsa böyle bir soruya yer kalmayacaktır

Meseleye "Allah’a yakınlık ve uzaklık" noktasından da bakılabilir Yüce Allah sonsuz yüceliktedir, fakat her şeye yakındır Diğer bir deyimle, her şey O’ndan sonsuz derecede uzaktır, fakat O her şeye her şeyden daha yakındır

Mesela, güneş bize bir gök cismi olarak 150 milyon kilometre kadar uzaktadır, fakat biz elimizdeki aynayı güneşe tutunca güneş avucumuzun içine girer Demek ki, biz güneşe mesafe olarak çok uzağız; fakat o ışığıyla, ısısıyla, gönderdiği renk huzmesiyle bize çok yakındır

Bunun gibi, biz Allah’a çok uzağız, ama Allah bize rahmetiyle, nimetiyle, nuruyla, bereketiyle çok yakındır

Bir başka örnek: Rütbesiz bir er, bir generale rütbe bakımından çok uzaktır Çünkü arada onbaşılıktan yüzbaşılığa ve albaylığa varıncaya kadar bir hayli rütbeler vardır Fakat general emrinde çalıştırmasıyla bu askere yakındır, çünkü onun komutanıdır

Bu misalde olduğu gibi, biz de Allah’a sonsuz derecede uzağız, fakat O bize her şeyden yakındır Biz kul olarak ve maddî yönümüz açısından uzağız, fakat O bize kudretiyle, ilmiyle, bizi görmesi ve gözetmesiyle, yaşatıp büyütmesiyle yakındır Kur’an’ın ifadesiyle bize şahdamarımızdan daha yakındır

Okunma Sayısı : 3634
Mehmet Paksu