Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler

Denizlerin Muhteşem Balıkları Yunuslar


Yunuslar ve balinalar diğer tüm memeliler gibi ciğerleri ile solunum yaparlar. Bu, onların su içinde iken balıklar gibi nefes alıp veremeyecekleri anlamına gelir. Bu nedenle nefes almak için düzenli olarak su yüzeyine çıkarlar. Başlarının üstünde hava alıp vermelerini sağlayan bir delik bulunur. Burası öyle tasarlanmıştır ki hayvan suya daldığında delik bir kapak tarafından otomatik olarak örtülür ve içeri su kaçması önlenir. Su yüzeyine çıkıldığında ise, kapak yine otomatik olarak açılır.

Boğulmadan Uyumayı Sağlayan Sistem
Yunus lar her nefes alışlarında ciğerlerinin % 80- 90'ını havayla doldururlar. Oysa çoğu insan için bu oran ancak % 15'i bulur.Yunuslar için nefes almak insanlarda veya diğer kara memelilerinde olduğu gibi bir refleks değildir, iradeli bir harekettir.
Yani biz nasıl yürümeye karar veriyorsak, yunuslar da nefes almaya karar verir. Bu, hayvanın suda uyurken boğularak ölmemesi için alınmış bir tedbirdir. Yunus uykusu sırasında beyninin sağ ve sol yarım kürelerini yaklaşık on beş dakika arayla nöbetleşe kullanır. Bir yarım küre uyurken, diğer yarım küre yüzeye çıkarak hayvanın nefes almasını kontrol eder.Yunusların ağızlarındaki gagaya benzer çıkıntı ise sudaki hareketlerini kolaylaştıran bir başka tasarımdır. Hayvan bu yapı sayesinde suyu daha iyi yarmakta ve daha az enerji harcayarak, daha hızlı yüzebilmektedir. Modern gemilerin burunlarında da yunus ağzına benzer bir çıkıntı vardır. Bu hidrodinamik tasarım, gemilerin hızını da aynen yunuslarınki gibi artırmaktadır.
Yunusların Sosyal Yaşamı
Yunuslar çok büyük gruplar halinde yaşar. Güvenli bir koruma için dişiler ve yavrular böyle bir grubun ortasında yer alır. Grubun hasta üyesi yalnız bırakılmaz, ölene kadar grubun içinde tutulur. Bu güçlü dayanışma bağı, yeni bir yavru gruba katıldığı ilk günden itibaren başlar.Yunus yavruları önce kuyrukları dışarı çıkacak biçimde doğarlar. Bu sayede doğum tamamlanana kadar yavrunun havasızlıktan ölmesi önlenmiş olur. En son yunusun başı doğum kanalından çıkar çıkmaz, ilk nefesini alması için hızla su yüzeyine çıkarılır. Genellikle, yardım amacıyla anne yunusa bir başka dişi yunusda eşlik eder.Anne yunus doğumdan sonra hemen yavrusunu emzirir. Süt emmek için dudağı olmayan yavru, annesinin karnındaki bir yarıktan çıkan iki süt kaynağından beslenir. Bu bölgeye ufak ağız darbeleriyle dokunduğunda süt fışkırır. Yavru her gün onlarca litre süt içer. Bu sütün % 50'si yağdan meydana gelir (ineklerde ise sütün sadece % 15'i yağdır). Bu yoğun kıvam sayesinde, yavrunun vücut ısısını dengelemek için ihtiyaç duyduğu yağlı deri tabakası hızla oluşur. Hızlı dalışlar esnasında diğer dişiler yavruyu aşağı doğru iterek yardımcı olurlar. Ayrıca, yavruya avlanmayı ve sonarını kullanmayı da öğretirler. Bu yıllarca süren bir eğitim safhasıdır. Bazıları yıllarca sevdikleri bir aile üyesinin peşinden ayrılmazlar. 30 sene boyunca bu böyle devam edebilir.
Vurgun Yemeyi Önleyen Sistem
Yunuslar insanlarla kıyaslanamayacak kadar derin sulara dalabilirler. Bu konudaki rekor Balinagillerden amber balığına aittir. Amber balığı bir nefes alışla 3000 metre derine dalış yapabilir. Gerek yunuslar gerekse balinalar bu tip dalışlara uygun bir tasarımda yaratılmışlardır. Palet şeklindeki kuyruklar suya dalmayı ve yüzeye çıkmayı oldukça kolaylaştırır.Dalış için yaratılmış bir başka tasarım da hayvanın ciğerlerinde gizlidir: Hayvan derine daldıkça üzerindeki suyun ağırlığı, yani basıncı artar. Bu basıncı dengelemek için, ciğerlerinin içindeki hava basıncını da giderek artırır. Ancak bu hava basıncı giderek çok yüksek derecelere çıkar. Aynı basınç bir insan ciğerine uygulansa, ciğer yırtılıp parçalanacaktır. İşte bu tehlikeye karşı yunusun vücudunda çok özel bir koruma yaratılmıştır: Yunusların akciğerlerindeki bronşlar ve hava kesecikleri, basınca karşı son derece dayanıklı kıkırdak halkalarla korunmuştur.Yunusların vücutlarındaki bir diğer yaratılış örneği ise, vurgun tehlikesine karşı alınan tedbirdir. Dalgıçlar su yüzeyine hızlı çıkışlarda basınç farkından kaynaklanan bu tehlikeyle karşılaşırlar. Vurgunun nedeni, akciğerlere çekilmiş olan havanın ani bir biçimde kana karışarak damarların içinde hava kabarcıkları oluşturmasıdır. Bu baloncuklar kan dolaşımındaki düzeni bozarak ölüm tehlikesi meydana getirir. Balinalar ve yunuslar ise bizler gibi akciğerleriyle solumalarına karşın böyle bir problemle asla karşılaşmazlar. Bunun nedeni, derinlere dalarken insanlar gibi dolu ciğerle değil, boş ciğerle hareket etmeleridir. Ciğerleri hava ile dolu olmadığı için, bu havanın basınç değişikliği nedeniyle kana karışması ve dolayısıyla "vurgun yeme" tehlikesi ile karşı karşıya kalmazlar.Ama asıl soru burada ortaya çıkar: Eğer ciğerlerini hava ile doldurmuyorlarsa, oksijensiz kalıp boğulmaktan nasıl kurtulurlar?
Bu sorunun cevabı, bu canlıların kaslarındaki yüksek orandaki "miyoglobin" proteinidir. Bu miyoglobin proteinleri, çok yüksek miktarda oksijen molekülünü kendi üzerlerine bağlar ve muhafaza ederler. Yani canlı için gereken oksijen, ciğerdeki havada değil, doğrudan kasların içinde saklanır. Yunuslar ve balinalar bu sayede uzun süre nefes almadan yüzer ve diledikleri kadar da derine dalabilirler. İnsanlarda da miyoglobin proteini vardır, ama çok daha az oranda olduğu için, aynı yüzme serbestliğini sağlamamaktadır. Yunus ve balinalara özel olan bu biyokimyasal ayarlama, elbette bilinçli bir tasarımın açık delilidir. Allah, her canlı gibi deniz memelilerini de içinde bulundukları şartlara en uygun vücut yapılarıyla yaratmıştır.Sevimli İnsan Dostu, Kendini sevdiren Yunuslar
 

#2
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler


Yunus Balıkları Resimleri,Denizlerin Meraklı Yaramaz Tatlı Balıkları Yunuslar
 

#3
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
Havaya Atlayan Yunuslar

Jumping DolphinsSevimli Gemilerle Yarışan Yunuslar
 
#4
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
İnsanlara En Yakın Deniz Canlısı Yunuslardır


Sevmeye, İzlemeye doyum olmaz Yunus Balıkları


Gün Batımı ve Oynaşan Yunuslar
 
#5
Yunus Balıkları Fotoğrafları, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
Yunuslar Gemileri karşılama merasimi yaparlar, Gemilerle yarışırlar


Sevimli Yunus Balıkları ResimleriYunus Balıkları ve İnsanlar
 
#6
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
Sevimli Yunus Balıkları


Yunus, balinalar (Cetacea) takımının dişli balinalar (Odontoceti) alt takımı içindeki yunusgiller (Delphinidae) familyasında sınıflanan türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları (Platanistoidea) üst familyasında sınıflananların tümü için kullanılan ortak addır.Başta kıta sahanlıklarının görece sığ denizleri olmak üzere, tüm Dünya denizlerinde ve bazı nehirlerde bulunan yunuslar etçil canlılardır ve genellikle balık ve mürekkep balığı ile beslenirler. Yunusgiller (Delphinidae) familyası, balinalar (Cetacea) takımı içindeki en kalabalık familyadır ve evrim süreci açısından da görece yenidir: üyeleri yaklaşık 10 milyon yıl önce, Miyosen devrinde ortaya çıkmıştır. Yunusların hayvanlar âleminin en zeki canlılarından olduğu kabul edilir ve arkadaş canlısı genel görünümleri ile oyuncu tavırları, onları insanların gözünde popüler bir yere koyar.En sık rastlanan yunus türü olan ve "yunus" denildiğinde ilk akla gelen canlı, 1970'li yıllarda Türkiye'de de yayınlanan ABD televizyon dizisi Flipper'ın özellikle popülerleştirdiği ve Türkçe'de "şişe burunlu yunus" (ya da "afalina") olarak anılan Tursiops truncatus türüdür. Ancak, yunusgiller (Delphinidae) familyasının tipik türü Tursiops truncatus değil, Türkçe'de "tırtak" adı ile anılan ve bayağı yunus (Delphinus) cinsi içinde sınıflanan Delphinus delphis'tir.
Yunusgiller (Delphinidae) familyası içindeki görece büyük altı tür, bu familya içinde sınıflandıkları için aslında yunus olsalar da daha çok "balina" adı ile anılır. Bu canlılar şunlardır:

Feresa attenuata - Cüce katil balina
Globicephala macrorhynchus - Kısa yüzgeçli pilot balinası
Globicephala melas - Uzun yüzgeçli pilot balinası
Orcinus orca - Katil balina
Peponocephala electra - Elektra balinası
Pseudorca crassidens - Yalancı katil balina


Dişli balinalar (Odontoceti) alt takımı içinde bulunan ve açık olarak "yunus" adı ile anılan diğer türler, nehir yunusları (Platanistoidea) üst familyası içindeki dört familyada birer tür olarak sınıflanan Amazon nehir yunusu, Ganj ve İndus nehir yunusu, La Plata yunusu ve Yangtze nehir yunusudur.Yine dişli balinalar (Odontoceti) alt takımı içinde bulunan Phocoenidae familyası ve bazı türleri, yunuslardan farklı olsalar da bazen "yunus" adı ile ilişkilendirilir. Örneğin İngilizce'de, bu familyanın türleri için "domuz balığı" anlamına gelen bir kökten genel porpoise kelimesi kullanılır
ve bu kelime, özellikle gemiciler ve balıkçılar tarafından herhangi bir küçük yunusu adlandırmak için kullanılmıştır.Türkçe'de Phocoenidae familyası için "domuz balinaları", "nehir yunusları", "liman yunusları" ve "liman yunusugiller" gibi adlara rastlanabilir. Bu familyanın tipik türü olan Phocoena phocaena için ise "domuz balinası", "mutur", "gerçek yunus", "azak yunusu" ve yalnızca "yunus" adlarının kullanıldığı görülebilir.Sınıflama, Yukarıda verilmiş olan bilgiler ışığında, "yunus" ortak adı ile anılan canlıların sınıflama listesi aşağıda sunulmuştur; yalnızca ilgili familya (yunusgiller - Delphinidae) ile üst familya (nehir yunusları - Platanistoidea) ayrıntılı verilmiştir.

Takım : Cetacea - Balinalar

Alt takım : Odontoceti - Dişli balinalar

Familya : Delphinidae - Yunusgiller

Cins : Cephalorhynchus

Tür : Cephalorhynchus commersonii - Alaca yunus

Tür : Cephalorhynchus eutropia - Şili yunusu

Tür : Cephalorhynchus heavisidii - Benguela yunusu

Tür : Cephalorhynchus hectori - Beyaz başlı yunus

Cins : Delphinus

Tür : Delphinus capensis - Uzun burunlu bayağı yunus

Tür : Delphinus delphis - Kısa burunlu bayağı yunus, tırtak

Cins : Grampus

Tür : Grampus griseus - Gri yunus

Cins : Lagenodelphis

Tür : Lagenodelphis hosei - Sarawak yunusu

Cins : Lagenorhynchus

Tür : Lagenorhynchus acutus - Atlantik beyaz yanlı yunusu

Tür : Lagenorhynchus albirostris - Beyaz burunlu yunus

Tür : Lagenorhynchus australis - Siyah çeneli yunus

Tür : Lagenorhynchus cruciger - Kum saati yunusu

Tür : Lagenorhynchus obliquidens - Pasifik beyaz yanlı yunusu

Tür : Lagenorhynchus obscurus - Gölgeli yunus

Cins : Lissodelphis

Tür : Lissodelphis borealis

Tür : Lissodelphis peronii

Cins : Orcaella

Tür : Orcaella brevirostris - Irrawaddy yunusu

Tür : Orcaella heinsohni - Avustralya küçük yüzgeçli yunusu

Cins : Sotalia

Tür : Sotalia fluviatilis - Haliç yunusu

Cins : Sousa

Tür : Sousa chinensis - Pasifik kambur yunusu

Tür : Sousa plumbea - Hint kambur yunusu

Tür : Sousa teuszii - Atlantik kambur yunusu

Cins : Stenella

Tür : Stenella attenuata - Pantropik benekli yunusu

Tür : Stenella clymene - Atlantik dönücü yunusu

Tür : Stenella coeruleoalba - Çizgili yunus

Tür : Stenella frontalis - Atlantik benekli yunusu

Tür : Stenella longirostris - Dönücü yunus

Cins : Steno

Tür : Steno bredanensis - Pürüzlü dişli yunus

Cins : Tursiops

Tür : Tursiops aduncus - Hint-Pasifik şişe burunlu yunusu

Tür : Tursiops truncatus - Şişe burunlu yunus, afalina

Üst familya : Platanistoidea - Nehir yunusları

Familya : Iniidae

Cins : Inia

Tür : Inia geoffrensis - Amazon nehir yunusu

Alt tür : Inia geoffrensis boliviensis

Alt tür : Inia geoffrensis geoffrensis

Alt tür : Inia geoffrensis humboldtiana

Familya : Lipotidae

Cins : Lipotes

Tür : Lipotes vexillifer - Yangtze nehir yunusu

Familya : Platanistidae

Cins : Platanista

Tür : Platanista gangetica - Ganj ve İndus nehir yunusu

Alt tür : Platanista gangetica gangetica - Ganj nehir yunusu

Alt tür : Platanista gangetica minor - İndus nehir yunusu

Familya : Pontoporiidae

Cins : Pontoporia

Tür : Pontoporia blainvillei - La Plata yunusu

Yakın tarihli moleküler çözümlemeler, henüz aksi kabul ediliyor olsa da yunusgillere dahil çeşitli cinslerin tek soylu olmadığını göstermiştir. Dolayısıyla, başta Stenella ve Lagenorhynchus cinsleri için geçerli olan bu durum nedeniyle, yunusgiller familyasının sınıflamasında ileriki yıllarda önemli değişiklikler olabilir.
(Vikipedi, özgür ansiklopediden alıntıdır)


Poz Veren Yunus Balığı

Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (dolphins) Hakkında Bilgiler
 
#7
Yunus Balıkları Resimleri, Sevimli Yunuslar (Dolphins) Hakkında Bilgiler
Gülümseyen yunus balıkları fotolarısevimli yunus balıkları resimleriGemilerin yol arkadaşı yunusların resimleriDünya tatlısı sevimli dolphins yunus balıkları fotoğraflarıSevimli dostlarımız yunus balıkları resimleri