Zebûra Mûsa

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Zebûr 90
Duaya Mûsa

1 Ya Xudan, di hemû dewran de
Tu ji me re mesken bûyî;

2 Hê çiya çênebûn,
Hê te erd û dinya neafirandin,
Ji bêdestpêkê heta bêdawiyê tu Xwedê yî

3 Tu mirovan li axê vedigerînî,
Û tu dibêjî: „Ya kurên Adem, vegerin."

4 Ji ber ku li ba te hezar sal wek roja duh ya bihûrî,
Û wek nobetek ya şêvê ye.

5 Tu wan dimalî, dibî, ew dibin wek xewnê;
Ew wek wî giyayê ne ku sibehî şîn dibe.

6 Sibehî kulîlk dide û mezin dibe;
Êvarê tê dirûn û hişk dibe.

7 Bi hêrsa te em wêran dibin,
Û bi xezeba te em dibizdîn.

8 Te neqenciyên me danîn ber xwe
Û te gunehên me yên veşartî danîn ber ronahîya rûyê xwe.

9 Ji ber ku hemû rojên me bi xezeba te diçin
Û salên me wek bîhnkişandinekê derbas dibin.

10 Rojên emrê me heftê sal in
Û bi qewetê ew bibin heştê sal jî,
Dîsa bengîtiya wan ked û keder e;
Çimkî zûka dibihûre û em jî difirin, diçin.

11 Qeweta xezeba te kî dizane?
Û li gor ku divê mirov ji te bitirse, hêrsa te kî dizane?

12 Hijmartina rojên me wisa hînî me bike
Ku em bibin xwediyê dilê şehreza.

13 Vegere ya Xudan, ma heta kengê ...?
Rehmê li xulamên xwe bike.

14 Sibehî me bi kerema xwe têr bike,
Da em di hemû rojên xwe de dilgeş û şa bibin.

15 Li gor wan rojên ku te em xistin nav kederan,
Li gor wan salên ku bela hatin serê me, me dilgêş bike.

16 Bila karên te ji xulamên te re bên dîtin
Û mezinahiya te li ser zarokên wan bixuye.

17 Bila qenciya Xudan Xwedayê me li ser me be,
Û karên destên me ji me re qayîm bike.