Zekat Neden Verilir

#1

Zekat Neden Verilir konusu hakkında yazılan mesajlar

Sponsorlu Bağlantılar
Zekat Neden Verilir

Neden Zekat Verilir,

Neden Zekat Vermeliyiz


Zekât, İslam'ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; ''Temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir.''


Örfte, mecburi olmayan küçük bağışlar için kullanılan sadaka kelimesi de, Kur'an'da ve hadiste zekât manasında kullanılmıştır.


Zekâtın hükmü


Zekât, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucundan sonra farz kılındı ve İslam'ın beş şartından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de zekâtı emreden pek çok ayet vardır. Bunlardan birisi:


"İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler varya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler." mealindeki Bakara Suresi, (277.) ayetidir. Bu ayette beraber zikredilen namaz ve zekât kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de aynı ifade ile birçok yerde daha tekrarlanmıştir. Bu ayetlerden bir kısmı sırasıyla: Bakara Suresi 177. ve 271., En'am Suresi 141., Tevbe Suresi 11. ve 60., Enbiya Suresi 73., Nur 37., Beyyine Suresi 5. ayetleridir.


"İslam, beş esas üzerine kurulmustur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz.Muhammed'in (S.A.V)'in de Allah'ın peygamberi ve kulu olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmektir." (Tirmizi)


"Mallarınızı zekât ile koruyunuz. Hastalıklarınızı sadaka ile iyileştiriniz, bela dalgalarını dua ve niyaz ile karşılayınız." (İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)

Zekâtın İslam dinindeki yeri


Zekât, dinin direği olan namaz ibadetinden hemen sonra gelmekte ve birlikte zikredilmektedir. İkisinin birbirine bağlanmasının en mühim hikmeti, namazın dinin direği, zekâtın ise, İslam'ın köprüsü olmasıdır. Namaz, dini koruyan, zekât asayışı temin eden ilahi iki esastır.


İslam'a göre ebedî saadetin başta gelen şartlarından biri olan zekât, öylesine kuvvetli bir iman azametidir ki; müminlerle kanlı çarpışmalara giren müşriklerin tövbe edip namaz kılmaları ve zekât vermeleri halinde, savaş halinin kalkacağı ve eski müşriklerin bu alametlerle birlikte müminlerin din kardeşi vasfını kazanacakları bildirilmiştir. (Tevbe,5.)


"Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yargılayan, esirgeyendir."


Zekâtın dindeki ehemmiyeti içindir ki; Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından sonra halife seçilen Ebubekir, zekât vermeyenlerle savaşmış ve bununla ilgili olarak şöyle söylemiştir:


"Allah'a yemin ederim ki, namazla zekâtın arasını ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekât malı bir haktır. Allah'a yemin ederim ki; Resulullah'a vermiş oldukları bir deve yularını dahi bana vermezlerse, bu sebeble onlarla mutlaka savaşırım." (Ebu Davud)

Zekât vermenin şartları


a. Müslüman olmak.


b. Akıllı olmak.


c. Büluğ çağına girmek.


d. Özgür olmak.


e. Nisap miktarı mala sahip olmak.


Nisap miktarı malın üzerinden 1 yıl geçmesi.


Zekât verdiğin malın sahibi olmak.


Zekât vermenin bir şartı da borçlu olmamaktır; Bir borçlu elindeki parayla önce borcunu ödemeli. Borçlu olana zekât farz değildir.
 

Son düzenleyen: Moderatör: